رابطه رهبر ـ پیرو (LMX) در ایجاد انرژی و بروز خلاقیت در محیط‌کاری

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه رهبر- پیرو، خلاقیت و انرژی می پردازد. داده‌های لازم در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه از233 نفر ازکارکنان دانشگاه الزهرا جمع‎آوری شده است. 3 مفهوم اصلی رابطه رهبر ـ پیرو( LMX )، انرژی و خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‎های به‎دست آمده از این پژوهش، با استفاده از رگرسیون بر تأثیر غیر مستقیم رابطه مدیران بر بروز خلاقیت کارکنان در محیط کار به‎واسطه‎ی انرژی دلالت دارد. پیشنهادهای مطرح شده از یافته‎های این پژوهش در برگیرنده‎ی راه‎کارهایی به رهبران برای افزایش خلاقیت در محیط کار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leader–member exchange, feelings of energy, and involvement in Creative work

نویسندگان [English]

  • Hassan Darvish 1
  • Nasrin Farzanehdokht 2
چکیده [English]

This study examined how leaders create the impetus for creativity at work.
235 employees occupying a variety of jobs in Alzahra University completed surveys to assess their perceptions of the quality of their relationship with their leader (LMX), their level of energy, and their creative work involvement. SEM and regression analyses showed that LMX was positively related to employees' feelings of energy, which in turn were related to a high level of involvement in creative work. Factors that leaders should take into consideration in promoting followers' creative behaviors are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Job Involvement
  • Leader–member exchange
  • Energy