نویسنده = ������������ ������ ������ ����������
کارآفرینی سیاسی: واکاوی پیامدهای آن در عرصه سیاست‌گذاری

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 674-694

10.22059/jipa.2021.315461.2866

عبداله ساعدی؛ سید نجم الدین موسوی؛ فرحناز آهنگ