نویسنده = �������������� ������ ��������
بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‏وری (مطالعه‎ی موردی: بانک سامان)

دوره 3، شماره 7، آذر 1390، صفحه 115-130

غلامرضا طالقانی؛ محمد مهدی تنعمی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد جعفر زرین نگار