نویسنده = ���������������� ����������
ارتقای ظرفیت خط‎مشی‎گذاری کشور: گونه‎شناسی نقش کانون‎های تفکر

دوره 3، شماره 6، اردیبهشت 1390، صفحه 55-132

حسن دانایی فرد؛ اسدالله کرد نائیج؛ سمانه لاجوردی