بررسی تطبیقی میزان اهمیت روابط‌عمومی برای شرکت‌های لوازم‌خانگی خارجی در ایران

نویسندگان

1 استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد MBA دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران، ایران

چکیده

از سالیان دور روابط‌عمومی در فهرست ابزارهای مهم ارتباط با مردم قرار داشته است[6]. اما توجه فزاینده به عناصری همچون تبلیغات، موجب شده فروشندگان، توجه کمتری نسبت به روابط‌عمومی نشان دهند. در این بین فروشندگان لوازم‌خانگی، با افزایش آگاهی از ویژگی‌های روابط‌عمومی دریافته‌اند ارتباط دوسویه‌ای که این عنصر به جای اطلاع‌رسانی یک‌سویه با مخاطبان برقرار می‌کند، می‌تواند شناخت بهتری از نیازهای مشتریان را از طریق جایگزینی بازاریابی روابط‌عمومی‌مدار به‌جای بازاریابی تبلیغات‌مدار ایجاد کرده و با صرف هزینه‌های کمتر، بالاترین سوددهی را از طریق جذب بیشتر مشتریان و دریافت بازخور مستقیم ناشی از ارتباط دوسویه با آنان بدست آورد. در این مقاله از طریق یک تحقیق توصیفی ـ کاربردی، میزان اهمیت روابط‌عمومی برای شرکت‌های خارجی لوازم‌خانگی که در ایران فعالیت می‌کنند، مطالعه شده است. در این راستا از مدیران عالی شرکت‌های محوری که در اروپا و شرق‌آسیا متمرکز هستند و در ایران نیز فعالیت دارند، در دو وضعیت موجود و مطلوب نظرخواهی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد اهمیت روابط‌عمومی برای شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های آسیای‌شرقی تفاوت دارد که در نتیجه، گستردگی فروش لوازم‌خانگی آسیای شرقی نسبت به نمونه‌های اروپایی را در ایران به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Importance of Public Relations for Foreign Household Appliances in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Farhangi 1
  • Alireza Irani 2
  • Sepideh Irani 3
چکیده [English]

Public relations has always been considered an important tool in human communications. Paying too much attention to advertising by sellers over time has distracted attention from public relations. In the case of the sellers of household appliances, they have come to a better understanding of the characteristics of public relations, and they have consequently found out that it in fact establishes a mutual communication with the customers, but not a one-way communication, and hence provides the sellers with information about customers’ needs. In addition, public relation as a sort of public relation–oriented marketing could be a substitute for advertising–oriented marketing. It is more cost effective, and it provides the sellers with direct feedback through mutual communications. The present study, adopting a descriptive–applied research, which attempts to study the significance of public relations for the foreign producers of household appliances working in Iran. Administering in present and desirable situation, the required data was collected from the senior managers of major producers, which are in Europe and Eastern Asia and work in Iran. Results indicated a significant difference between importance of public relations in European companies compared to that of the Eastern Asian’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Marketing Communications
  • promotion
  • Publicity
  • Public relations