بررسی آسیب شناسانه فرایند سیاست‎گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار دانشکده صدا و سیما، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

از آنجا که سازمان‌های رسانه‎ای در فضایی پیچیده و متغیر فعالیت می‎کنند نیازمند نقشه راهی هستند تا به کمک آن بتوانند این فضا را مدیریت کرده و در مقابل تغییرات ناگهانی آن از خود واکنش مناسب نشان دهند. سیاست‎گذاری در سازمان‎های رسانه‎ای می‎تواند نقش مهمی در این خصوص ایفا کند. در این تحقیق فرایند سیاست‎گذاری در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطالعه گردیده و آسیب‎های موجود در نظام فعلی سیاست‎گذاری به روش تحلیل تم بررسی شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه‎های نیمه ساختار یافته با دوازده نفر از مدیران ارشد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین اساتید و نخبگان رسانه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند انجام گردید. با توجه به تجزیه و تحلیل مضمون (تم) پاسخ‎های ارائه شده به نظر می رسد که این آسیب‎ها را بتوان در سه دسته آسیب‎های ساختاری، زمینه‎ای و محتوایی دسته بندی کرد. از جمله این آسیب‎ها در فرایند سیاست‎گذاری سازمان صدا و سیما می‎توان به شکل‎گیری سیاست‎های کلان در طیف کوچکی از مدیران داخل سازمان، عدم شفافیت قوانین در خصوص شورای سیاست‎گذاری سازمان و همچنین عدم پای‎بندی ساختار مدیریتی به تغییر در پیش فرض‌های کنونی راجع به محیط سازمان اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological Study of the Policy Making Process in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • Hoseini razi 2
  • somayeh labafi 3
چکیده [English]

Because of the complex and variable environment of media organization, its need a road map to help them to manage this environment and Respond effectively to sudden changes in front of that. Policy making in media organization can play an important role in this regard. In this study has been studied the policy-making process in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) and damages of this process has been analysis by the method of theme analysis. Twelve senior executives of Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) and academics and media elites, who were randomly selected as sample of research, were chosen. Results shows, Formation of macro policies on a tiny range of executives, Lack of transparency rules on the Policy Council, dominated management thinking are some of important problem in media policy process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • media policy
  • pathology