در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر ‌نمونه موردی مشهد

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تجربه شوراهای شهر و روستا در کشور نهاد جدیدی در عرصه مدیریت شهری ایجاد نمود که به جهت نمایندگی شهروندان، امیدهای زیادی برای اصلاح رویّه‌های مربوط به اداره امور محلی به وجود آورد. اکنون که شوراها دوره سوم خود را می‌گذرانند برای بسیاری از مسؤولین و خود اعضای شورا، روشن گردیده است که با آموزش برخی دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌های خاص، می‌توان عملکرد شوراها را ارتقاء بخشید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به خلأ فوق به دنبال تدوین نظام آموزشی متناسب با نیازهای اعضای شوراها می‌باشد. از آن جا که بررسی موردی همه شوراها میسر نمی‌باشد، به عنوان نمونه شورای اسلامی کلان‌شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند نیازسنجی آموزشی از روش‌‌های تجزیه و تحلیل شغل، مشکل، سازمان و نظرسنجی استفاده گردید. نظام آموزشی ارائه شده شامل 4 نوع آموزش می‌باشد که عبارتند از: آموزش‌های پایه، عمومی، تخصصی و مداوم. در تدوین نظام آموزشی سعی گردیده است با تعریف آموزش‌های مداوم و تنوع بخشی به نحوه ارائه آموزش‌ها (بازدید میدانی و سفر، فیلم، بحث گروهی در کنار سخنرانی) کیفیت آموزش‌ها ارتقاء یافته و علاوه بر ارائه دانش‌های مورد نیاز، برخی نگرش‌ها و مهارت‌های جدید نیز در مخاطبین ایجاد گردد. همچنین با بهره‌گیری از روش‌های متنوع برای نیازسنجی (و نه اکتفا به یک روش) تلاش گردیده است ابعاد مختلف نیازهای آموزشی شناسایی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seeking Educational System for Urban Councilors; the Case of Mashhad City Council

نویسندگان [English]

  • Mahmud Saeedi Rezvani
  • Hadi Saeedi Rezvani
چکیده [English]

Operating urban and rural councils in Iran put some new hopes to improve the local situation and correct some authorized procedures in urban management affairs. The third period of local councils started in 2007. At present many councilors and officials aware about the importance of training some necessary skills and knowledge for the councilors. This article tries to adopt a relevant educational system for urban councilors. The city council of Mashhad has been studied as a case study. Several methods such as job analysis, problem analysis, organization analysis and survey are used to adopting the educational system. Suggested educational system has 4 types of courses: fundamental courses, general courses, specific courses and continuous education. We try to enhance the efficiency of courses by considering various type of training method beside speech; these methods include field trip, group discussion and watching movies. The presented educational system offers necessary attitudes and skills, and not limited to few knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City council
  • Educational needs assessment
  • Mashhad.
  • Urban Management