نویسنده = عباس نرگسیان
ارائه مدل سبک رهبری زنان در پست‌های مدیریتی بخش عمومی با تأکید بر نقش فرهنگ ملی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 120-144

10.22059/jipa.2019.285798.2593

ُسمیرا نجارزاده آرانی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی امیری؛ خدیجه سفیری


مطالعه ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی و ارائه‌ی الگوی کارآمد آن در ایران

دوره 4، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 113-128

10.22059/jipa.2013.35543

سیدمحمد مقیمی؛ محمدصادق ضیائی؛ سعیدرضا عاملی؛ عباس نرگسیان


نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 1، 1387

محمدصادق ضیائی؛ عباس نرگسیان؛ سعید آیباغی اصفهانی