نویسنده = Gholamreza Jandaghi
طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته برای شرکت‌های مشتری‎محور

دوره 3، شماره 8، دی 1390، صفحه 57-74

حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی؛ حسین خنیفر؛ فائزه حیدری