کلیدواژه‌ها = سرمایة اجتماعی
بررسی تاثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهر قدس)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-53

10.22059/jipa.2015.53809

علی پیران نژاد؛ اسحاق کولیوند؛ علی غفاری


عوامل مؤثر بر اعتماد به سازمان‌های دولتی شهر تهران

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 839-856

10.22059/jipa.2014.52034

بهزاد قره خانی؛ حبیب الله طاهرپور؛ فرج الله رهنورد؛ فرخ مصطفوی


بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر فضیلت سازمانی(بررسی موردی شهرداری رشت)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 67-84

10.22059/jipa.2014.51707

تورج حسن زاده ثمرین؛ مهناز همتی نوع دوست؛ حسن نیکرواحمدگورابی