نویسنده = سیدمحمد مقیمی
بودجه ریزی کارآفرینانه در بودجه دولتی ایران: موانع و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jipa.2022.348731.3217

سیدمحمد مقیمی؛ علیرضا سلمانیان


طراحی مدل حکمرانی شرکت‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 12-40

10.22059/jipa.2021.311674.2833

وحید بیگی؛ محمد ابویی اردکان؛ سیدمحمد مقیمی؛ محمد باقر نوبخت


بررسی تجربی روش هم‎سویی اقدام‌های منابع انسانی با استراتژی سازمان

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 354-384

10.22059/jipa.2020.307321.2785

محمد ابویی اردکان؛ نغمه عبادی؛ سیدمحمد مقیمی؛ حمید رضا یزدانی


ارائه مدلی جامع از مشارکت خبرگان و تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 3-28

10.22059/jipa.2020.306648.2779

سیدمحمد مقیمی؛ علی اصغر پورعزت؛ میثم لطیفی؛ امید ابراهیمی


طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 645-664

10.22059/jipa.2017.62180

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پور عزت؛ حسن دانایی فرد؛ حیدر احمدی


مطالعه ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی و ارائه‌ی الگوی کارآمد آن در ایران

دوره 4، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 113-128

10.22059/jipa.2013.35543

سیدمحمد مقیمی؛ محمدصادق ضیائی؛ سعیدرضا عاملی؛ عباس نرگسیان


بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 3، 1388

اسداله کردنائیج؛ سیدمحمد مقیمی؛ سوسن قناتی؛ حمید رضا یزدانی