کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
طراحی الگوی ارتقای رفاه عمومی با رویکرد حکمرانی خوب

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 283-312

10.22059/jipa.2022.340415.3126

احمد یاوریان؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


تأثیرات حکمرانی خوب و اصلاحات مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن ایران

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 263-290

10.22059/jipa.2020.302913.2741

لاله طبقچی اکبری؛ محمود بابازاده؛ قاسم سامعی؛ طاهره آخوندزاده یوسفی


بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 289-310

10.22059/jipa.2018.255605.2250

عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی؛ مسعود هراتی؛ حسین آذری


طراحی و تبیین مدل بودجه‎بندی بر اساس شاخص‎های حکمرانی خوب در ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 645-664

10.22059/jipa.2017.62180

سید محمد مقیمی؛ علی اصغر پور عزت؛ حسن دانایی فرد؛ حیدر احمدی


تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب

دوره 1، شماره 3، 1388

سروش دباغ؛ ندا نفری