نویسنده = �������������� ��������������������� ����������
ارزیابی ظهور و بروز ویژگی‌های سازمان نوروتیک در سازمان‌ها: مطالعه‌ای در آموزش‌وپرورش با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 461-493

10.22059/jipa.2020.299715.2722

حبیب الله رعنایی کردشولی؛ امین نیکبخت؛ خدیجه مصطفایی دولت‌آباد؛ حاتم خلیلی پور