نویسنده = ���������� ���������� ��������������������
واکاوی تئوری‎های شناختی مسیر پیشرفت شغلی

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 481-502

10.22059/jipa.2018.259437.2286

سیدحمیدرضا فاطمی عقدا؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ مهدی سبک رو