نویسنده = ���������������� ��������
ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 605-628

10.22059/jipa.2019.271575.2443

عباس عباس‌پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ جواد نرگسیان